Parenteel van Jan van Eekele

I. Jan van Eekele, geb. 1430, † Wuustwezel.
Uit zijn relatie met Jan van Eekele (I):

II. Pauwels van Eekele, geb. Wuustwezel 1470, † ald. 1531.
Uit zijn relatie met Beatrijs Jans Van Der Booven, † 1531, dr. van Jan Van Der en Katlijne:
1. Berbele van Eekele.
2. Peeter Pauwels, volgt III.
3. Claeys van Eekele, geb. Wuustwezel 1531, Priester, † Wuustwezel 1565.

III. Peeter Pauwels van Eekele, geb. Wuustwezel 1500, Schepen van 1548-1562., † Wuustwezel 1581, tr. 1e 1523 Genne Willems Ostaeijen, geb. 1500, † 1538; tr. 2e 1537 Magdalena Cherijt Ingelbrechts, geb. 1498, † 1557.
Uit het eerste huwelijk:
1. Katlijne van Eekele, geb. Wuustwezel.
2. Pauwel van Eekele, sinds 1552 Priester.
3. Jan Pauwels, volgt IV.
Uit het tweede huwelijk:
4. Genne van Eeckel, geb. Wuustwezel, † ald. 29 april 1621.
5. Cornelis van Eeckel, geb. Wuustwezel, † ald., tr. 1565 Marie Jacob Delien.
6. Elijsabeth van Eeckele, geb. Wuustwezel, † Loenhout 1625, tr. 15 mei 1563 Mr. Peeter Beijers van Voxdael, geb. 1535, Secretaris van Loenhout, † Mechelen 1603.
7. Willem van Eeckel, geb. Wuustwezel 1540, † 1584.

IV. Jan Pauwels van Eekele, geb. Wuustwezel 1535, † ald. 1580, tr. 1555 Katlijne Anthonis Gielys Zymons, geb. 1535, † Wuustwezel 14 juni 1619, dr. van Anthonis Gielys.
Uit dit huwelijk:
1. Peeter van Eeckel, † 1594.
2. Anthonis Janssen, volgt V.
3. Jan Jansse van Eekele, geb. 1565.

V. Anthonis Janssen van Eeckel, geb. Wuustwezel 1560, Kerkmeester van Nispen, † Essen (Nispen) 21 dec. 1644.
Uit zijn relatie met Dympna Petri (Peeters), geb. 1578, † Essen 20 april 1644:
1. Joannes Antonissen, volgt VI.
2. Margareta van Eeckelen, geb. 10 okt. 1610, † Hoogstraten 1697.
Uit zijn relatie met Maria Maximiliaen Beijers van Voxdael, geb. 1554, † vóór jan. 1605:
3. Magdalena van Eeckelen, geb. 1600, tr. Essen 2 juni 1624 Athonius Taveniers.

VI. Joannes Antonissen van Eeckelen, geb. Essen 18 mei 1608, Schepen en olieslager, † Essen 21 okt. 1677, tr. 1e Essen 8 febr. 1632 Adriana Adriaenssen, geb. 1609; tr. 2e 1642 Elisabeth Jacob Bogaerts, geb. 1604, † Essen 11 dec. 1662; tr. 3e Essen 11 nov. 1644 Barbara Cornelissen Schrauwen, geb. Essen 5 aug. 1618, † ald. 26 juli 1684.
Uit het eerste huwelijk:
1. Antonius van Eeckelen, geb. Essen (Nispen) 20 febr. 1633, begr. ald. 26 febr. 1633.
2. Elisabeth van Eeckelen, geb. Essen (Nispen) 26 aug. 1634, † Nieuwstraat 18 febr. 1716, tr. Roosendaal 3 sept. 1656 Petrus Peeters Schouteren.
Uit het tweede huwelijk:
3. Antonius Jan van Eeckelen, geb. Essen (Nispen) 5 febr. 1643, † Nieuwstraat 1676, tr. Essen 29 juni 1670 Maria Jan Crijn van Ginneken, geb. Essen 17 juli 1639, † ald. 3 maart 1684.
4. Dympnus van Eeckelen, geb. Essen (Nispen) 19 juli 1644.
Uit het derde huwelijk:
5. Dymphna van Eeckelen, geb. Essen (Nispen) 1 jan. 1645, † Nispen 23 juni 1647.
6. Nicolaus van Eeckelen, geb. Essen (Nispen) 1 jan. 1647, † Eseen (Nispen) 17 febr. 1720, tr. Essen 4 mei 1675 Paschasia Adriaen Elsten, geb. Roosendaal 29 jan. 1655, † Essen (Nispen) 13 okt. 1722.
7. Cornelius van Eeckelen, geb. Essen (Nispen) 16 maart 1649, † ald. 6 sept. 1727, tr. Wouw 20 dec. 1680 Anna Claessen Stoffelen, geb. Wouw 21 nov. 1654, † Essen (Nispen) 20 dec. 1714.
8. Petrus Janssen, volgt VII.
9. Antonius van Eeckelen, geb. Essen (Nispen) 22 mei 1654, † ald. 28 maart 1661.
10. Lambertus van Eeckelen, geb. Essen (Nispen) 31 jan. 1657, † ald. 15 juni 1679, tr. Essen 5 febr. 1679 Agnes Janssen Buijsen de Jonge, geb. Essen 4 mei 1655, † Essen (Nispen) 1696.
11. Dympna van Eeckelen, geb. Essen (Nispen) 23 juni 1659, † ald., tr. Essen 6 juni 1682 Cornelis Hermanssen Tollenaer.

VII. Petrus Janssen van Eeckelen, geb. Essen 19 nov. 1651, † ald. 19 april 1739, tr. Essen 20 febr. 1685 Adriana Adriaen Elsten, geb. Essen 14 aug. 1663, † ald. 7 jan. 1721.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Peeters van Eeckelen, geb. Essen 30 nov. 1685, † ald. 3 juni 1765.
2. Adrianus Peeters van Eeckelen, geb. Essen 28 juli 1688, † Essen (Nispen) 19 okt. 1720, tr. Roosendaal 20 jan. 1715 Petronella Pieterssen Groffen, geb. Roosendaal 29 mei 1685, † Essen (Nispen) 15 dec. 1746.
3. Cornelius Peeters van Eeckelen, geb. Essen 26 jan. 1691, † Essen (Nispen).
4. Petrus Peeterssen van Eeckelen, geb. Essen 3 maart 1696, † Essen (Nispen) 23 mei 1748, tr. Roosendaal 27 mei 1724 Joanna Willemssen Volders, geb. Essen 25 mei 1699, † Essen (Nispen) 2 dec. 1773.
5. Antonius Peeters van Eeckelen, geb. Essen 23 okt. 1699, † Roosendaal 12 febr. 1754, tr. 1e Roosendaal 22 nov. 1716 Maria Pieterssen Groffen, geb. Roosendaal 7 mei 1690, † Essen (Nispen) 12 sept. 1720; tr. 2e Roosendaal 18 jan. 1722 Catharina Willemsen Volders, geb. Roosendaal 4 juni 1695, † Essen (Nispen).
6. Cornelius Peeters, volgt VIII.
7. Barbara van Eeckelen, geb. Essen 4 okt. 1705, † Essen (Nispen) 23 jan. 1721.

VIII. Cornelius Peeters van Eeckelen, geb. Essen 28 dec. 1701, † ald. 6 sept. 1783, tr. 1e Roosendaal 30 jan. 1730 Cornelia Dam(En), geb. Roosendaal 25 dec. 1708, † Nispen(Heikant) 16 dec. 1747; tr. 2e Essen 21 juli 1748 Maria Catharina Janssen van Ginneken, geb. Nispen (Heikant) 1 juli 1715, † ald. 9 nov. 1753.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriana van Eeckelen, geb. Essen (Broekakker) 18 maart 1731.
2. Petronella van Eeckelen, geb. Essen 27 okt. 1733, † Nispen 11 sept. 1794.
3. Adrianus van Eeckelen, geb. Essen (Broekakker) 21 aug. 1736, † Nispen. 14 okt. 1817.
4. Petrus van Eeckelen, geb. Nispense Heikant 1 jan. 1740, † Nispen 1741.
5. Petrus van Eeckelen, geb. Nispen 29 juni 1742.
6. Joanna van Eeckelen, geb. Nispen 16 jan. 1745, † ald. 21 okt. 1750.
Uit het tweede huwelijk:
7. Cornelia van Eeckelen, geb. Nispen 30 mei 1749.
8. Joannes Cornelissen, volgt IX.
9. Adriana van Eeckelen, geb. Nispen 18 okt. 1753.

IX. Joannes Cornelissen van Eeckelen, geb. Essen 15 juni 1751, † Essen (Spilbeek) 16 juni 1814, tr. Essen ( Nispen) 9 sept. 1775 Catharina Mutsaers, geb. Essen (Schriek) 30 jan. 1751, † Spilbeek 13 juni 1814, dr. van Lambertus Janssen en Joanna Peeterssen Buermans.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius van Eeckelen, geb. Spilbeek 24 sept. 1777, † Essen 18 sept. 1804.
2. Joanna Maria van Eeckelen, geb. Spilbeek 9 nov. 1779, † ald. 1780.
3. Joanna van Eeckelen, geb. Spilbeek 19 juni 1782, † Essen 17 jan. 1858, tr. 1e Essen 20 maart 1807 Hendrik Deckers; tr. 2e Essen 16 april 1815 Jacobus van Geel.
4. Anna Cornelia van Eeckelen, geb. Spilbeek 18 dec. 1784, † Essen 18 nov. 1790.
5. Petrus van Eeckelen, geb. Spilbeek 6 juli 1787, † Essen 23 nov. 1832, tr. Ossendrecht 25 juni 1815 Anna Cornelia Fraters, geb. Ossendrecht 8 jan. 1786, † Essen 25 sept. 1851.
6. Joannes, volgt X.
7. Adrianus van Eeckelen, geb. Spilbeek 22 febr. 1794.

X. Joannes van Eeckelen, geb. Essen (Spilbeek) 29 april 1790, Houtzager, † Wouw 10 april 1841, tr. Bergen op Zoom 5 okt. 1814 Cornelia Uitdewilligen, geb. Bergen op Zoom 9 okt. 1791, † Wouw 22 okt. 1887, dr. van Jacobus Uijtdewilegen en Antonetta van Eekelen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Eeckelen, geb. Spilbeek 29 jan. 1817, Timmerman, † Wouw 19 juni 1874.
2. Adrianus van Eeckelen, geb. Wouw 14 maart 1820, Schoenmaker, † Wouw 20 juni 1873.
3. Pieter Jan van Eeckelen, geb. Wouw 1 okt. 1823, † ald. 1 maart 1888, tr. Halsteren 6 mei 1853 Catharina Kostermans.
4. Cornelis van Eeckelen, geb. Wouw 29 sept. 1825, † ald. 9 april 1833.
5. Anna Catharina van Eeckelen, geb. Wouw 8 juli 1831, † ald. 31 aug. 1832.
6. Cornelis, volgt XI.

XI. Cornelis van Eekelen, geb. Wouw 23 mei 1835, Timmerman, † Wouw 24 sept. 1905, tr. Wouw 4 okt. 1867 Adriana Maria Raaymakers, geb. Wouw 2 sept. 1849, † ald. 28 nov. 1924, dr. van Adriaan en Willemijna Catharina van Beethoven.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Cornelia van Eekelen, geb. Wouw 1 april 1868, † Schoten 7 juni 1946.
2. Wilhelmina (Mina) van Eekelen, geb. Wouw 13 dec. 1869, tr. 12 mei 1898 Francicus van Wesenbeeck.
3. Adrianus Johannes (Jan) van Eekelen, geb. Wouw 11 dec. 1871, Timmerman, tr. 14 juli 1904 N.N. Onbekend, geb. Wouw.
4. Johanna Antoinetta (Jans) van Eekelen, geb. Wouw 20 febr. 1874, tr. 24 april 1902 Jacobus Johannes Dries, † Wouw.
5. Petrus Johannes, volgt XIIa.
6. Josephus Jacobus, volgt XIIb.
7. Jacobus Gerardus (Janus) van Eekelen, geb. Wouw 26 maart 1880, Verzekeringsagent, † Wouw 24 juni 1910.
8. Marie Cornelia van Eekelen, geb. Wouw 30 dec. 1883, † Bergen op Zoom 29 nov. 1958.
9. Catharina van Eekelen, geb. Wouw 1 dec. 1888, † ald. 17 dec. 1888.

XIIa. Petrus Johannes van Eekelen, geb. Wouw 30 maart 1876, Timmerman, † Wouw 19 mei 1909.
Uit zijn relatie met Adriana Wijnen:
1. Cornelis Christianus van Eekelen, geb. Wouw 1 okt. 1904, † ald. 16 jan. 1905.
2. Maria Cornelia van Eekelen, geb. Wouw 28 jan. 1907, † ald. 28 maart 1908.
3. Cornelius Franciscus van Eekelen, geb. Wouw 27 febr. 1908, † ald. 29 juli 1908.
4. Adriana Anna Maria van Eekelen, geb. Wouw 1909, † ald. 27 juni 1930.

XIIb. Josephus Jacobus van Eekelen, geb. Heerle -Wouw 24 jan. 1878, Timmerman, † Heerle 19 jan. 1947, tr. Huybergen 6 mei 1903 Aloysa Elisabeth Somers, geb. Huijbergen 1 juli 1879, † Heerle 23 dec. 1966, dr. van Wilhelminus Frederik en Elisabeth van Meel.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Wilhelmus van Eekelen, geb. Heerle aug. 1903, † ald. 28 febr. 1905.
2. Wilhelmus Adrianus, volgt XIIIa.
3. Elisa Cornelia van Eekelen, geb. Wouw 15 nov. 1905, † ald. 7 jan. 1906.
4. Johanna Maria van Eekelen, geb. Wouw 24 maart 1907, † ald. 15 mei 1909.
5. Cornelis Franciscus, volgt XIIIb.
6. Petrus Josephus Jacobus van Eekelen, geb. Wouw 18 juni 1909, † ald. 11 juli 1909.
7. Adriana Maria, volgt XIIIc.
8. Cornelia Catharina, volgt XIIId.
9. Wilhelmina Maria Elisa van Eekelen, geb. Wouw 27 aug. 1913, † ald. 27 okt. 1913.
10. Jacobus Gerardus van Eekelen, geb. Wouw 11 maart 1915, † ald. 11 maart 1920.
11. Adrianus Franciscus (Janus) van Eekelen, geb. Wouw 29 april 1916, † Roosendaal 1 juli 1990, gecrem. Bergen op Zoom 4 juli 1990.
12. Elisabeth Maria (Lies) van Eekelen, geb. Wouw 12 juli 1917, † Halsteren 23 juni 2011, tr. Henricus C.m. Bogers, geb. Lepelstraat 14 mei 1908, † Halsteren 31 jan. 1996.
13. Wilhelmina Maria (Mien), volgt XIIIe.
14. Johannes Jacobus (Jan), volgt XIIIf.
15. Jacobus Gerardus, volgt XIIIg.
16. Franciscus Cornelis, volgt XIIIh.

XIIIa. Wilhelmus Adrianus van Eekelen, geb. Wouw 25 aug. 1904, † Bergen op Zoom 23 febr. 1985, tr. Steenbergen 11 aug. 1930 Adriana J.g. van Sittert, geb. Steenbergen 14 febr. 1899, † Bergen op Zoom 3 april 1973.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia J.m., volgt XIVa.
2. Aloysa M.m. van Eekelen, geb. Bergen op Zoom 25 juli 1934.
3. Maria J.m. van Eekelen, geb. Bergen op Zoom 22 nov. 1938.

XIVa. Cornelia J.m. van Eekelen, geb. Bergen op Zoom 26 mei 1931.
Uit haar relatie met Frits Mulkens, geb. Bergen op Zoom:
1. Fred, volgt XVa.
2. Lilian, volgt XVb.

XVa. Fred Mulkens, geb. 19 juni 1955.
Uit zijn relatie met Wilma Kokx:
1. Frank Mulkens, geb. 2 dec. 1988.
2. Marjan Mulkens, geb. 25 sept. 1991.

XVb. Lilian Mulkens, geb. 8 febr. 1958.
Uit haar relatie met Henk Hellegers:
1. Michiel Hellegers, geb. 2 okt. 1980.
2. Jop Hellegers, geb. 19 april 1988.

XIIIb. Cornelis Franciscus van Eekelen, geb. Wouw 24 mei 1908, † Steenbergen 4 mei 1965, tr. Steenbergen 29 aug. 1934 Johanna Geertruda Josepha van Sittert, geb. Steenbergen 25 okt. 1906, † ald. 4 juni 1992, dr. van Martien Gerard en Cornelia Johanna Maria Nijssen.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Cornelis Maria van Eekelen, geb. Steenbergen 21 nov. 1935, † Halsteren 8 okt. 2016, begr. Steenbergen 14 okt. 2016, tr. Steenbergen 4 april 1964 Corrie Sebregts, geb. 14 jan. 1940, † Halsteren 27 jan. 2017, begr. Steenbergen 1 febr. 2017, dr. van Petrus en Geeertruda van Tilburg.
2. Cornelia Aloysia Martina Mari, volgt XIVb.
3. Martien Johannes Maria van Eekelen, geb. Steenbergen 9 april 1940, † ald. 31 dec. 2018, tr. Steenbergen 18 mei 1968 Anny de Klerk, geb. Nieuw Vossemeer 21 juli 1942.
4. Aloysa Adriana Wilhelmina M., volgt XIVc.
5. Gerardus Anna Joannes Maria, volgt XIVd.
6. Franciscus Adrianus Maria, volgt XIVe.

XIVb. Cornelia Aloysia Martina Mari van Eekelen, geb. Steenbergen 14 sept. 1938, † ald. 18 maart 2000, tr. Steenbergen 5 dec. 1965 Laurentius Krebbekx, geb. Steenbergen 4 okt. 1938, † ald. 14 okt. 2001.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Cornelis Josephus, volgt XVc.
2. Cornelis Laurentius Marinus Krebbekx, geb. Steenbergen 29 febr. 1968.
3. Anette (Johanna Cornelia Aloysia)., volgt XVd.

XVc. Petrus Cornelis Josephus Krebbekx, geb. Steenbergen 20 jan. 1966, tr. Steenbergen 23 mei 1992 Brigitte Veerman, geb. Steenbergen.
Uit het huwelijk:
1. Elke Anna Helena Cornelia Krebbekx, geb. Steenbergen 22 nov. 1995.
2. Gitte (Geertruida Johanna) Johanna, geb. Steenbergen 31 jan. 1998.
Zijn kinderen:
3. Suzie (Shao Yi Qing) Krebbekx (adoptiefdochter), geb. Shaowa China 20 jan. 2001.
4. Maudy (Yang Tong Ling) Krebbekx (adoptiefdochter), geb. Jiangsu China 7 aug. 2003.

XVd. Anette (Johanna Cornelia Aloysia). Krebbekx, geb. Steenbergen 3 sept. 1970, tr. Rob M.l. van Doorn, geb. Gouda 16 april 1969.
Uit dit huwelijk:
1. Mick van Doorn, geb. Nijmegen 25 febr. 1996.
2. Mats van Doorn, geb. Bemmel 27 april 1998.
3. Mayte van Doorn, geb. 19 juli 2004.

XIVc. Aloysa Adriana Wilhelmina M. van Eekelen, geb. Steenbergen 16 febr. 1942, tr. Steenbergen 9 juli 1966 Johannes Petrus Maria van Loon, geb. Steenbergen 16 juni 1941, zn. van Sebastianus en Johanna Dimphina Willegers.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Sebastiaan Franciscus, volgt XVe.
2. Johanna Gerarda Aloysa, volgt XVf.

XVe. Cornelis Sebastiaan Franciscus van Loon, geb. Roosendaal 24 sept. 1967, tr. Bergen op Zoom 15 mei 1998 Chantal van Loon.
Uit dit huwelijk:
1. Casper van Loon, geb. Roosendaal 5 sept. 1998.
2. Thomas van Loon, geb. Roosendaal 31 maart 2000.
3. Sabine van Loon, geb. Roosendaal 21 sept. 2001.

XVf. Johanna Gerarda Aloysa van Loon, geb. Roosendaal 12 nov. 1969, tr. Roosendaal 14 okt. 1994 Marco Danen.
Uit dit huwelijk:
1. Babet Danen, geb. Roosendaal 29 jan. 1997.
2. Luc Danen, geb. Roosendaal 1 okt. 1998.
3. Noortje Danen, geb. Roosendaal 1 okt. 1998.

XIVd. Gerardus Anna Joannes Maria van Eekelen, geb. Steenbergen 17 juni 1944, tr. Bergen op Zoom 2 okt. 1970 Mieke Adama, geb. Amsterdam 25 mei 1948, dr. van Heinrich Johan Joseph Adama en Jantje Hendrika Vroom.
Uit dit huwelijk:
1. Joris (Cornelis Joseph), volgt XVg.
2. Femke, volgt XVh.
3. Froukje, volgt XVi.

XVg. Joris (Cornelis Joseph) van Eekelen, geb. Steenbergen 23 aug. 1974, tr. Bergen op Zoom 17 okt. 2003 N.N. Jenny Michielsens.
Uit dit huwelijk:
Gijske Maria van Eekelen, geb. Woensdrecht 5 nov. 2007.

XVh. Femke van Eekelen, geb. Steenbergen 22 febr. 1978, tr. Bergen op Zoom 13 sept. 2013 Ramon Filius.
Uit dit huwelijk:
Perou Maria Filius, geb. Middelburg 15 okt. 2008.

XVi. Froukje van Eekelen, geb. Steenbergen 7 juli 1979, tr. Bergen op Zoom 4 aug. 2006 Marvin Jordans.
Uit dit huwelijk:
1. Bo Valentine Adrianus Jordans, geb. Bergen op Zoom 26 juli 2007.
2. Hero Cornelis Maria Jordans, geb. Bergen op Zoom 18 dec. 2010.

XIVe. Franciscus Adrianus Maria van Eekelen, geb. Steenbergen 28 okt. 1948, Universiteit Leiden 2005-2010, tr. 1e Steenbergen 9 sept. (kerkelijk 26 okt.) 1971 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 1997) Catharina Cornelia Maria van Agtmaal, geb. Steenbergen 28 jan. 1950, dr. van Petrus Johannes en Elisa Maria Joanna Helmons; tr. 2e Rotterdam 26 maart 1999 Maria Henriette Dorothea van Houten, geb. Rotterdam 28 sept. 1958, Soc. Cultureel werkster, dr. van Nicolaas en Sophia Barbara Maria Kievenaar.
Uit het eerste huwelijk:
Alex van Eekelen, geb. Rotterdam 10 mei 1976, reg. partnerschap Rotterdam 4 april 2017 Mel Marcik, geb. 5 dec. 1975.

XIIIc. Adriana Maria van Eekelen, geb. Heerle 27 april 1911, † ald. 24 april 1987, tr. Wouw 27 okt. 1938 Adrianus Petrus Buijsen, geb. Heerle 8 okt. 1911, † ald. 1 dec. 1987.
Uit dit huwelijk:
1. Aloijse, volgt XIVf.
2. Elisaneth C.f., volgt XIVg.
3. Jacobus J.m., volgt XIVh.
4. Catharina E.m., volgt XIVi.
5. Cornelia W.m., volgt XIVj.
6. Josephus C.m., volgt XIVk.
7. Maria E., volgt XIV-l.
8. Cornelis Buijsen, geb. Heerle 7 april 1952, † ald. 7 april 1952.
9. Cornelis W.m., volgt XIVm.

XIVf. Aloijse Buijsen, geb. Heerle 11 sept. 1939.
Uit haar relatie met Ton Vriends, geb. 26 jan. 1939:

XVj. Nannij Vriends, geb. 24 juli 1962.
Uit haar relatie met Albert Maas, geb. 8 maart 1952:
Malou Maas, geb. 20 febr. 1989.

XIVg. Elisaneth C.f. Buijsen, geb. Heerle 20 dec. 1940.
Uit haar relatie met Toon Schijven, geb. Heerle 24 juni 1940:
1. Miranda, volgt XVk.
2. Annaloes, volgt XV-l.

XVk. Miranda Schijven, geb. Heerle 19 aug. 1965.
Uit haar relatie met Andre van Linden, geb. Bergen op Zoom 15 nov. 1962:
Jesper van Linden, geb. 3 maart 1993.

XV-l. Annaloes Schijven, geb. 19 nov. 1967.
Uit haar relatie met Andre de Veth, geb. Roosendaal 2 okt. 1964:
Vivian de Veth, geb. Roosendaal 18 aug. 1994.

XIVh. Jacobus J.m. Buijsen, geb. Heerle 23 april 1943.
Uit zijn relatie met Addy van Iersel, geb. Roosendaal 4 sept. 1944:
1. Nancy, volgt XVm.
2. Arjan Buijsen, geb. Heerle 31 jan. 1970.

XVm. Nancy Buijsen, geb. Heerle 21 juli 1968.
Uit haar relatie met Gerard Meesters, geb. Wouwse Plantage 24 aug. 1962:
Tom Meesters, geb. Roosendaal 13 juni 1995.

XIVi. Catharina E.m. Buijsen, geb. Heerle 22 sept. 1944.
Uit haar relatie met Jan Groffen, geb. Wouw 21 juni 1941:
1. Mayke Groffen, geb. Babberich 10 juni 1968.
2. Brechje Groffen, geb. Babberich 14 maart 1970.
3. Sander Groffen, geb. Babberich 14 maart 1970.

XIVj. Cornelia W.m. Buijsen, geb. Heerle 6 jan. 1947.
Uit haar relatie met Gerard Govaarts, geb. Wouwse Plantage 21 sept. 1943:
1. Joe Govaarts, geb. Wouw 3 nov. 1970.
2. Michelle Govaarts, geb. Wouw 16 jan. 1973.

XIVk. Josephus C.m. Buijsen, geb. Heerle 26 juni 1948.
Uit zijn relatie met Mariet Bartelen, geb. 16 aug. 1950:
1. Cocky Buijsen, geb. Vlisingen 7 okt. 1973.
2. Joost Buijsen, geb. Vlissingen 6 aug. 1977.

XIV-l. Maria E. Buijsen, geb. Heerle 23 nov. 1949.
Uit haar relatie met Ton de Wijs, geb. Roosendaal 18 dec. 1949:
1. Koen de Wijs, geb. Roosendaal 22 maart 1974.
2. Bart de Wijs, geb. Zevenaar 12 nov. 1978.
3. Kasper de Wijs, geb. Zevenaar 23 sept. 1982.

XIVm. Cornelis W.m. Buijsen, geb. Heerle 25 sept. 1955.
Uit zijn relatie met Ineke Huijgen, geb. Bergen op Zoom 15 okt. 1957:
1. Lindy Buijsen, geb. Wouw 5 febr. 1986.
2. Michel Buijsen, geb. Wouw 22 aug. 1987.

XIIId. Cornelia Catharina van Eekelen, geb. Heerle 15 mei 1912, † Bergen op Zoom 23 maart 1996, tr. 11 juli 1938 Cornelis Petrus Jacobus Slootmans, geb. Bergen op Zoom 18 nov. 1909, † Tilburg 19 nov. 1963.
Uit dit huwelijk:

XIVn. Aloysa Slootmans, geb. Bergen op Zoom 13 april 1939, tr. Bergen op Zoom 31 dec. 1963 Cees de Kort, geb. Bergen op Zoom 26 juli 1937.
Uit dit huwelijk:
Guido de Kort, geb. Bergen op Zoom 8 maart 1965.

XIIIe. Wilhelmina Maria (Mien) van Eekelen, geb. Wouw 13 nov. 1918, † Tournon (Fr) 13 dec. 2014, tr. Hendricus Lint, geb. Bergen op Zoom 23 nov. 1912, † Tournon (Fr) 19 juli 1983.
Uit dit huwelijk:

XIVo. Loes Lint, geb. Bergen op Zoom 23 aug. 1944.
Uit haar relatie met Jeannot Ustal, geb. Parijs 22 juni 1936:
1. Magali Ustal, geb. Corbeil 2 mei 1972.
2. Sylvie Ustal, geb. Tournon 20 juni 1976.

XIIIf. Johannes Jacobus (Jan) van Eekelen, geb. Heerle 13 juli 1921, † ald. 22 juli 1989.
Uit zijn relatie met Antonia Matthijssen, geb. 26 febr. 1927:
1. Diny, volgt XIVp.
2. Jos, volgt XIVq.
3. Loes, volgt XIVr.

XIVp. Diny van Eekelen, geb. Heerle 24 juni 1952, tr. 29 aug. 1974 Kees Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
1. Inge Vermeuelen, geb. 11 febr. 1978.
2. Bas Vermeulen, geb. 27 dec. 1980.

XIVq. Jos van Eekelen, geb. Heerle 7 febr. 1954, tr. 3 sept. 1976 Corrie Coppens.
Uit dit huwelijk:
1. Gabby van Eekelen, geb. 15 april 1979.
2. Floor van Eekelen, geb. 20 juli 1981.

XIVr. Loes van Eekelen, geb. Heerle 16 nov. 1962, tr. 18 dec. 1981 Piet van Osch.
Uit dit huwelijk:
1. Chiel van Osch, geb. 2 juli 1992.
2. Chris van Osch, geb. 21 juni 1994.

XIIIg. Jacobus Gerardus van Eekelen, geb. Heerle 4 sept. 1922, † ald. 24 dec. 1978, tr. Steenbergen 8 sept. 1954 Johanna Cornelia van Eekelen, geb. Steenbergen 3 sept. 1928, † Roosendaal 18 maart 2005.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus van Eekelen, geb. 23 juli 1956.
2. Nicolaas J. van Eekelen, geb. 16 jan. 1960.
3. Johannes F. van Eekelen, geb. 30 aug. 1962.

XIIIh. Franciscus Cornelis van Eekelen, geb. Heerle 7 febr. 1925, † ald. 18 april 1999, tr. Adriana J. Konings, geb. 23 aug. 1927, † Heerle 22 sept. 2006.
Uit dit huwelijk:
1. Sjef van Eekelen, geb. Heerle 2 juli 1958.
2. Jan, volgt XIVs.

XIVs. Jan van Eekelen, geb. Heerle 8 nov. 1959.
Uit zijn relatie met Toos Heijnen, geb. 31 dec. 1957:
1. Lenny van Eekelen, geb. 15 sept. 1985.
2. Femke van Eekelen, geb. 20 febr. 1988.


Gegenereerd met Aldfaer 10.1 op 10 maart 2023 11:08:28
Bestand C:\Users\Onbekend\OneDrive\Documenten\Aldfaer\Stambomen\familie